StrongDisk – dlaczego jest najlepszy?

directSystem operacyjny Windows nie usuwa plików zgodnie z życzeniem użytkownika, a jedynie zaznacza je jako usunięte. Istnieje wiele metod na odzyskanie usuniętych plików nawet, jeżeli kosz systemowy jest pusty. Niektóre z nich znają nawet dzieci. Tak naprawdę dane są usunięte dopiero wówczas, gdy zostaną kilkukrotnie nadpisane innymi plikami. Niestety może minąć bardzo dużo czasu zanim usunięte, a nie dokładnie wymazane pliki zostaną nadpisane przez inne dane użytkownika.

Jeżeli plik lub grupa plików/folderów zostanie usunięta za pomocą standardowych funkcji systemu Windows, możesz zamazać wolną przestrzeń na dysku (która faktycznie jest jeszcze zajmowana przez „usunięty” plik). Po tej operacji nie będzie fizycznej możliwości odtworzenia usuniętego pliku.

PhysTechSoft Burner jest składnikiem pakietu StrongDisk Pro i pozwala on na skuteczne i pewne usuwanie danych poprzez ich wielokrotne nadpisywanie. To ile razy nadpiszesz miejsce zajmowane przez usuwane dane zależy wyłącznie od Ciebie. Po skasowaniu danych za pomocą narzędzia PhysTechSoft Burner – nikt nie będzie w stanie ich odtworzyć.