Bezprzewodowe systemy transmisji danych

wlanSieć WLAN jest elastycznym systemem komunikacji, który konkuruje z siecią przewodową ze znakomitymi wynikami.
Jest łatwa w instalacji, nie wymaga układania torów kablowych, wystarczy podłączyć kartę do komputera.
Konfiguracja sieci jest bardzo szybka. WLAN zapewnia mobilność, jest bezpieczna, w jej skład mogą wchodzić nie tylko komputery, ale również
routery, drukarki , kamery, urządzenia audio-video, rzutniki, co daje nieograniczone możliwości jej rozbudowy oraz funkcji.

Mobilność

Bezprzewodowe systemy sieciowe umożliwiają użytkownikom dostęp do aktualnych informacji bez względu na usytuowanie w pomieszczeniu. Taka przenośność zwiększa wydajność i stwarza możliwość świadczenia usług niedostępnych w strukturach kablowych. Dzięki stosowanej w urządzeniach WLAN funkcji roamingu, użytkownicy mogą przemieszczać się wraz z komputerem, płynnie utrzymując kontakt z siecią bezprzewodową .

Bezpieczeństwo danych

Technologia bezprzewodowa została stworzona na potrzeby wojska , gdzie bezpieczeństwo przez długi czas było krytycznym parametrem podczas projektowania urządzeń. Elementy zwiększające bezpieczeństwo są nieodzownym składnikiem sieci bezprzewodowej, a producenci sprzętu WLAN stale prześcigają się w podnoszeniu poziomu tego bardzo ważnego parametru czyniąc ją bardziej bezpieczną i niedostępną .
Zabezpieczenia WEP 40- , 128- lub 256-bitowym kluczem szyfrowania, protokoły IPSEC , VPN , serwery RADIUS, to już standardy na wyposażeniu większości urządzeń WLAN

Bezpieczeństwo dla zdrowia

Moc oddawana przez systemy sieci bezprzewodowych jest , o wiele mniejsza od zwykłego telefonu komórkowego. Ponieważ fale radiowe zanikają gwałtownie wraz z odległością, osoby w zasięgu sieci bezprzewodowej są wystawieni na działanie fal radiowych w bardzo niewielkim stopniu. Sieci bezprzewodowe muszą spełniać bardzo ścisłe wymogi określone przez ustawodawstwo danego kraju. Nie stwierdzono szkodliwego wpływu sieci bezprzewodowych WLAN na zdrowie.

Koszty

Na koszt uruchomienia sieci bezprzewodowej składa się zarówno koszt infrastruktury niezbędnej do bezprzewodowego połączenia do punktów dostępowych i koszt sprzętu dla użytkownika końcowego, czyli karty lub urządzenia WLAN. Koszty infrastruktury zależą przede wszystkim od liczby punktów dostępowych. Ilość punktów dostępowych zwykle zależy od wielkości obszaru, który mają obsługiwać jak i od ilości użytkowników przenośnych podłączonych do sieci bezprzewodowej. Koszty instalacji i utrzymania sieci bezprzewodowej są zwykle niższe niż koszty instalacji i utrzymania tradycyjnej sieci kablowej. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze instalacja WLAN eliminuje bezpośrednie koszty związane z zakupem kabli i ich instalacją oraz konserwacją. Po drugie, ponieważ struktura bezprzewodowa ułatwia przenoszenie i zamianę stanowisk, dodawanie nowych, zredukowane zostają koszty pośrednie występujące w czasie eksploatacji sieci.

Redukcja kosztów eksploatacji

Podczas gdy wstępny koszt instalacji bezprzewodowej może być wyższy niż sieci kablowej, całkowite koszty instalacji systemu WLAN i koszty eksploatacyjne mogą być znacząco niższe. Długoterminowa redukcja kosztów jest jeszcze większa w zastosowaniach wymagających częstych zmian konfiguracji lub lokalizacji sieci lub składników sieci.

Oszczędności

Niektóre bezprzewodowe urządzenia po stronie użytkownika korzystają z zasilania komputerów przenośnych. Producenci urządzeń stosują specjalne techniki, aby jak najoszczędniej gospodarować bateriami komputerów przenośnych.

Skalowalność

Bezprzewodowe systemy sieciowe mogą być konfigurowane w różnych topologiach dopasowując je do wymogów danego systemu informatycznego. Łatwo modyfikuje się konfigurację i zasięg sieci, począwszy od indywidualnych użytkowników w układzie peer-2-peer, aż po złożone infrastruktury tysięcy użytkowników komunikujących się w systemach roamingowych na dużych obszarach.

Prędkość transmisji

W systemach bezprzewodowych, aktualna szybkość transmisji danych jest uzależniona od danego produktu i jego konfiguracji. Czynniki wpływające na prędkość transmisji to ilość użytkowników, parametry transmisji takie jak zasięg i wielotorowość, typ użytego systemu jak i ograniczenia związane z kablową częścią architektury danej sieci. Sieci bezprzewodowe na początku swojego istnienia mogły przesyłać dane z prędkością do 2 Mb/s.
Jednak w miarę upływu czasu technologia ta rozwinęła się i obecnie w standardzie 802.11.b jest osiągana prędkość 11 Mb/s – 22 Mb/s, a w standardzie 802.11 a oraz 802.11g nawet do 108 Mb/s !!!.

Prostota obsługi

Użytkownicy nie potrzebują zaawansowanej wiedzy aby korzystać z sieci bezprzewodowej. Cechą sieci bezprzewodowych WLAN jest ich „przezroczystość” dla systemów operacyjnych. Produkty dla sieci bezprzewodowych zawierają narzędzia diagnostyczne związane z bezprzewodowymi elementami systemu, aczkolwiek większość produktów jest tak zaprojektowana, że zwykle użytkownik nie potrzebuje z tych narzędzi korzystać. Wiele z elementów konfiguracji, które zaprzątają umysły administratorów sieci jest w tym przypadku bardzo uproszczona. Ograniczona struktura kabli oznacza, że zmiany położenia stacji roboczych, dodawanie nowych, przyłączanie ” peryferiów”, stają się bardzo prostymi operacjami. W końcu sama specyfika konfiguracji sieci bezprzewodowej pozwala na prekonfigurowanie jej przed zainstalowaniem w lokalizacji docelowej. Tak skonfigurowana sieć bezprzewodowa może być przenoszona z miejsca na miejsce wymagając jedynie niewielkiej rekonfiguracji.

Poniżej przedstawiamy kilka parametrów, które Użytkownik powinien rozważyć przed zakupem urządzeń WLAN. Stosujemy podział pod względem ich przydatności, sprawności oraz wydajności w trakcie eksploatowania sieci bezprzewodowych WLAN.

Zasięg i pokrycie

Zasięg w jakim produkty RF i IR potrafią się komunikować jest funkcją konstrukcji urządzenia. W tym mocy transmitowanego sygnału oraz czułości odbiornika oraz ścieżki sygnału, co jest wyjątkowo ważne w pomieszczeniach zamkniętych. Konstrukcja ścian, elementy metalowe a nawet obecność ludzi może mieć wpływ na jakość sygnału, a zatem określa zasięg i pokrycie jakim dysponuje dany system bezprzewodowy.
Większość systemów bezprzewodowych używa sygnału RF, ponieważ częstotliwości radiowe mogą przenikać przez większość elementów konstrukcyjnych budynków. Zasięg (lub promień pokrycia) dla typowego systemu bezprzewodowego waha się od 100 do 400 metrów. Pokrycie to może zostać zwiększone poprzez zastosowanie mikro-komórek, zapewniając rzeczywistą przenośność poprzez tzw. roaming.

Stabilność i niezawodność

Od pięćdziesięciu lat udoskonalamy technologię bezprzewodowego przesyłania danych. Robimy to podczas prac nad zastosowaniem jej zarówno w systemach komercyjnych jak i militarnych. Podczas gdy zakłócenia radiowe mogą powodować degradację sygnału, występowanie zakłóceń jest raczej rzadkie w otoczeniach biurowych. Dobry projekt sieci bezprzewodowej zaowocuje na krótkich dystansach stabilną i wydajną transmisją danych.

Kompatybilność z siecią LAN wzajemna urządzeń bezprzewodowych

Większość sieci bezprzewodowych zapewnia połączenie z kablowymi sieciami takimi jak Ethernet lub Token Ring. Węzeł bezprzewodowy jest traktowany przez system operacyjny tak samo jak w innych rodzajach sieci: poprzez odpowiedni sterownik. Po zainstalowaniu, sieć traktuje węzeł bezprzewodowy tak jak każdy inny węzeł sieci.

Klienci powinni brać pod uwagę, że bezprzewodowe produkty różnych producentów mogą być nie kompatybilne. Dzieje się tak z trzech powodów:

  1. różnice w zastosowanych technologiach. System oparty o technologię [FHSS] -frequency hopping spread spectrum , nie będzie nawiązywał połączenia z innym urządzeniem pracującym w oparciu o technologię [DSSS] – direct spread spectrum sequence.
  2. systemy pracujące w innej częstotliwości nie będą nawiązywać połączenia nawet jeśli pracują w tej samej technologii.
  3. systemy różnych producentów mogą nie współpracować ze sobą. Nawet gdy zastosowano w nich tą samą technologię transmisji danych i tą samą częstotliwość pasma transmisji, ze względu na inną implementację tych technologii przez producentów.

Zakłócenia i współpraca z innymi sieciami WLAN

Nie licencjonowany charakter radiowych sieci bezprzewodowych oznacza, że inne produkty, które transmitują sygnał w tej samej częstotliwości mogą potencjalnie powodować zakłócenia w pracy sieci bezprzewodowej. Kuchnie mikrofalowe są tego dobrym przykładem. Choć większość producentów urządzeń dla sieci bezprzewodowej tak projektuje swoje urządzenia, by eliminować te zakłócenia. Innym problemem jest istnienie kilku sieci bezprzewodowych w danej lokalizacji. W zależności od producenta, sieci takie albo pracują bez zakłóceń, albo powodują zakłócenia.
W takim przypadku zawsze konieczna jest konsultacja z fachowcem oraz dokonanie szczegółowych pomiarów technicznych w celu zoptymalizowania pracy sieci .

Kwestie prawne

Popularne sieci bezprzewodowe są zwykle projektowane do pracy w zakresie częstotliwości radiowych oraz z wykorzystaniem urządzeń, w stosunku do których prawo nie wymaga od użytkownika posiadania licencji

Szczegółowe zasady użytkowania technologii WLAN w naszym kraju określa art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.
PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE
(Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676)
oraz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia.
(Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2002 r.)