Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep z oprogramowanie antywirusowym obsługiwany jest przez firmę Anhor Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, al. Rozyckiego 1c.. NIP: 898-214-84-63.

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1. Sklep internetowy on-line, znajdujący się pod adresem www.windowsmaniak.pl, służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Do zakupów w Sklepie z Programami upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
2.3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.softan.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez sprzedawcę.
2.5. Wysyłając zamówienie ze sklepu internetowego windowsmaniak.pl, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, firma Anhor Sp.j. jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
2.6. Sklep internetowy www.windowsmaniak.pl on-line przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta są rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.7. Firma Anhor Sp.j. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeśli we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

2.8. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi i tylko do momentu zanim ostatecznie go potwierdzi.
2.9. Firma Anhor Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W takich przypadkach firma Anhor Sp.j. zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone drogą e-mailową, zgodnie z pkt 3.2. i 3.3. niniejszego Regulaminu.
2.10. Firma Anhor Sp.j. prowadząca sklep internetowy windowsmaniak.pl, wystawia dokument sprzedaży – fakturę.
W formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

3. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
3.1. Sprzedaż odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w postaci klucza aktywacyjnego do programu.
3.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
3.2.1. sprawdzeniu przez Anhor Sp.j. kompletności wysłanych danych,
3.2.2. wysłanie e-maila do Zamawiającego celem potwierdzenia realizacji zamówienia oraz danych o ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
3.3. Gdy na rachunek bankowy firmy Anhor Sp.j. wpłyną odpowiednie środki pieniężne ostatecznie zostaje zaakceptowane zamówienie i do Zamawiającego zostaje wysłany klucz seryjny odpowiedni do sprzedanego produktu.
3.4. W przypadku, gdy Zamawiający przejdzie prawidłowo cały proces zamówienia a produkt jest wyłącznie na zamówienie nie można już anulować zamówienia. W takich przypadkach Zamawiający ponosi pełen koszt zamówionego towaru i jest zobowiązany do jego zakupu.

Stany zamówień:
Przyjęte – informacja, że zamówienie dotarło do sklepu
Oczekiwanie na wpłatę – oznacza akceptację zamówienia i oczekiwanie na przedpłatę
Realizacja – pobranie – oznacza zaksięgowanie pieniędzy i można pobierać plik z naszego serwera
Anulowane – zamówienie zostało anulowane
Zwrot – w przypadku reklamacji
Informacja – informacja uzupełniająca

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma Anhor Sp.j. zastrzega sobie prawo do:
4.1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
4.2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Sklep z Programami,
4.3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego Sklep z Programami,
4.4. przekazania stanu zamówienia Klientowi mailem na adres podany w zamówieniu.
4.5. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją poprzez formularz kontaktowy na stronie www.windowsmaniak.pl. Anhor Sp.j. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

4.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego.