Rapid ARENA

rapidRapid „ARENA” jest kompleksowym i nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym służącym do obsługi obiektów zamkniętych i otwartych, w tym hal sportowych i hal widowiskowych i umożliwia ścisłą kontrolę uprawnień osób do poszczególnych stref i miejsc zdefiniowanych w obiekcie dla określonych zdarzeń. System prowadzi elektroniczną kontrolę dostępu na podstawie biletów zaewidencjonowanych w systemie jak również kart dostępowych (transponderów) mających charakter uprawnień wewnętrznych (serwisowych) jak i czasowych (karnety dostępowe).

Rapid „ARENA” jest systemem otwartym umożliwiającym przesunięcie kolportażu biletów poprzez systemy zewnętrzne i sprzedaż biletów drogą elektroniczną. Warunkiem tego rozwiązania jest określenie przez podmiot zewnętrzny lokalizacji pliku wymiany w określonym formacie zawierającym informację o sprzedanych biletach na określoną imprezę oraz przede wszystkim integralność i jednoznaczność informacji pomiędzy systemami. Tyczy się to opisu sektorów i miejsc w systemach umożliwiająca ich jednoznaczne powiązanie. W przypadku odrębnych definicji w systemach na użytkowniku spada obowiązek zachowania spójności informacji pomiędzy systemami.
Podstawowym zadaniem oprogramowania jest generowanie zdarzeń (imprez) na obiekcie, generowanie cenników do wyżej wymienionych zdarzeń i szeroka kontrola dostępu do zdarzeń wraz z ewidencją prób jego złamania. Wykupione uprawnienie (bilet) jest ewidencjonowane na urządzeniu fiskalnym.

Całym systemem zarządza główny serwer, który pełni rolę serwera bazy danych oraz serwera i sterownika urządzeń. Serwer działa pod kontrolą systemu MS Windows a oparty jest na bazie MS SQL.
Obecnie są to najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne. Dostępem do danych zarządza serwer SQL. Każda aplikacja wykonuje wszystkie operacje na danych za jego pośrednictwem. Systemy te cechuje wysokie bezpieczeństwo, efektywność pracy oraz możliwość przerzucenia częściowej logiki do bazy danych. Odciąża to stację roboczą, zwiększa mobilność systemu, ułatwia dostęp z internetu.
Wszelkie, nawet najdrobniejsze zdarzenia na urządzeniach, rejestrowane są w bazie danych, co umożliwia wykonanie szczegółowych raportów przejść. W łatwy sposób można prześledzić całą drogę poruszania się danej osoby na obiekcie.
System Rapid „ARENA” pracuje wielowątkowo, co zapewnia jego stabilność oraz bezpieczeństwo nad kontrolą zdarzeń. Do jego głównych wątków należą :

  • System kontroli zdarzeń na obiekcie
  • System aplikacji klienckich
  • System obsługi bazy danych

System kontroli zdarzeń na obiekcie jest aplikacją bezobsługową. Pracuje w tle i odpowiada za współpracę aplikacji z czytnikami.
Rozbudowany system aplikacji klienckich służy do obsługi stanowisk kasowych jak również stanowisk personelu obsługi obiektu.
System obsługi bazy danych służy do gromadzenia wszelkich danych związanych z ruchem na obiekcie.

Funkcjonalność systemu można podzielić na kilka zasadniczych części należących do odpowiednich grup tematycznych, obszarów.
Podstawowymi elementami funkcjonalnymi są :

  • Konfigurator architektury obiektu
  • Konfigurator imprez i systemu cenników
  • Baza transponderów (kluczy dostępowych)
  • Ewidencja uprawnień czasowych
  • Obsługa zdarzeń (imprez)
  • Kontrola dostępu